Kilka słów o naszej organizacji:

- sprzyjanie wykształceniu i wychowaniu w oparciu o Pedagogikę Rudolfa Steinera, - kształcenie i doskonalenie wychowawców oraz innych pedagogicznie zainteresowanych osób, - określanie zadań wychowawczych dla szkół i przedszkoli waldorfskich, - podejmowanie starań o fundusze na finansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób.

Dane naszego OPP: