Kilka słów o naszej organizacji:

1 .utrzymanie więzów przyjaźni, organizowanie pomocy i opieki nad Powstańcami Warszawskimi i ich rodzinami 2 . Badanie, upowszechnianie i utrwalanie historii Powstania Warszawskiego 3 .Reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz i społeczeństwa

Dane naszego OPP: