Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią chrześcijańską, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego. 2 . Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności. 3 . Działalność statutowa, o której mowa w art. 6 (statutu) jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: