Kilka słów o naszej organizacji:

organizacja festynu na rehabilitację niepełnosprawnych przekazana do fundacji zdążyć z pomocą -organizacja Dnia Dziecka -patronat nad imprezami sportowymi

Dane naszego OPP: