Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i wychowania .

Dane naszego OPP: