Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działania Stowarzyszenia jest eliminowanie skutków niepełnosprawności. Celem działania jest wyrównywanie szans i tworzenie warunków do wszechstronnego, aktywnego rozwoju w życiu społeczno - zawodowym oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z: a - niepełnosprawnością wrodzoną; b - niepełnosprawnością nabytą w wyniku przyczyn losowych \(wypadki, zdarzenia\); c - niepełnosprawnością bez względu na jej rodzaj i wiek osoby.

Dane naszego OPP: