Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W 2016 roku Fundacja Pracownicza udzielała pomocy finansowej dla szkół. Pomoc ta była przez szkoły w głównej mierze przeznaczona na działalność oświatowo - wychowawczą jak również dydaktyczną. Adresatem pomocy była przede wszystkim młodzież pobliskich szkół. Umowy darowizn wspomogły szkoły w ich skromnych budżetach finansowych co pozwoliło im zrealizować polityki modyfikacji i modernizacji wysłużonej bazy dydaktyczno- wychowawczej a to między innymi przez zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego - naukowego do wyspecjalizowanych pracowni , który pozwolił zastąpić wysłużony i w częstych przypadkach całkowicie zdezelowany i nie nadający się do dalszego użytku , jak również i nagród dla uzdolnionej młodzieży w konkursach oświatowych i specjalistyczny na przykład : językowe dla uzdolnionej młodzieży , której zostały stworzone warunki do rozwoju intelektualnego dla dobra całego społeczeństwa.

Dane naszego OPP: