Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspomaganie rozwoju żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych w Polsce i w Klinicznym Oddziale Żywienia i Chirurgii \(Warszawa ulica Czerniakowska 231 \). Pozyskiwanie specjalistycznego sprzętu ( pompy do żywienia pozajelitowego i dojelitowego \), aparatury \( specjalistyczna waga do ważenia wagi ciała pacjenta i mierzenia masy BMI chorych przyjętych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Pomoc socjalna chorym wymagającym żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych (wypożyczanie zakupionych przez fundację pomp do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, opłata serwisu i napraw pomp do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, zakup plecaków do pomp do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, zakup leków do żywienia dla chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych będących w bardzo trudnych warunkach materialnych\).

Dane naszego OPP: