Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Tworzenie warunków do rozwoju folkloru muzycznego poprzez zbieranie, opracowywanie i publiczne wykonywanie utworów muzycznych \(piosenek\). Upowszechnianie folkloru muzycznego w najbliższym sąsiedztwie (mieście Przemyśl i okolicach). 2 .Komponowanie, opracowywanie i publiczne wykonywanie własnych utworów muzycznych. 3 .Nauczanie dzieci i młodzieży gry na instrumentach muzycznych i śpiewu w Społecznym Ognisku Muzycznym. 4 .Współpraca Stowarzyszenia ze Szkołą Podstawową w Kalnikowie (gmina Stubno), Szkołą Podstawową w Trójczycach (gmina Orły), Szkołą Podstawową w Małkowicach (gmina Orły), Szkołą Podstawową w Kosienicach \(gmina Żurawica) i Szkołą Podstawową w Reczpolu \(gmina Krzywcza\). 5 .Występy młodzieży na spotkaniach z emerytami, rencistami i inwalidami w Klubie Osiedlowym w Przemyślu. 6 . W ramach nieodpłatnej działalności pożytku

Dane naszego OPP: