Kilka słów o naszej organizacji:

§ 6Celem Stowarzyszenia jest ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, pomoc ich rodzinom oraz dążenie do pełniejszej integracji w środowisku osób niepełnosprawnych i ze społecznością lokalną.

Dane naszego OPP: