Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 6Celem Stowarzyszenia jest ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, pomoc ich rodzinom oraz dążenie do pełniejszej integracji w środowisku osób niepełnosprawnych i ze społecznością lokalną.

Dane naszego OPP: