Kilka słów o naszej organizacji:

- modernizacja pomieszczeń i budowa kliniki kardiochirurgii w Krakowie - uzupełnienie wyposażenia kliniki w urządzenia i sprzęt diagnostyczno- leczniczy i naukowy, dla uzyskania światowego poziomu w tym zakresie - inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno- technicznych, umożliwiających rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w Krakowie i regionie

Dane naszego OPP: