Kilka słów o naszej organizacji:

rozwój ratownictwa górskiego w Tatrach wspieranie rozwoju bazy technicznej-obiektów, wyposażenia i sprzętu-ratownictwa tatrzańskiego pomoc stypendialna na działalność szkoleniową dla ratowników tatrzańskich wspieranie działalności wydawniczej ratownictwa tatrzańskiego wspieranie inicjatyw nawiązywania kontaktów z ośrodkami ratownictwa górskiego w kraju i poza granicami oraz innymi służbami ratowniczymi wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska w Tatrach wspieranie i finansowanie innej działalności związanej z ratownictwem górskim

Dane naszego OPP: