Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Dane naszego OPP: