Kilka słów o naszej organizacji:

a) przestrzeganie norm moralnych w stosunkach służbowych, pracy zawodowej i innych dziedzinach życia; b) krzewienie praw człowieka należnych wszystkim ludziom, a w szczególności działanie na rzecz poprawy statusu kobiet; c) nawiązywanie przyjaźni i jedności między Soroptymistkami całego świata; d) szerzenie ducha służebności społecznej i zrozumienia między ludźmi; e) przyczynianie się do międzynarodowego porozumienia i przyjaźni.

Dane naszego OPP: