Kilka słów o naszej organizacji:

1 . UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2 . OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 3 . WYCHOWYWANIE CZŁONKÓW KLU0c068 ZGODNIE Z TRADYCJAMI AZS NA ŚWIADOMYCH OBYWATELI RZECZPOSPOLITEJ POLSKI W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ OJCZYZNY

Dane naszego OPP: