Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działań Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (WMSON lub Sejmik) jest reprezentowanie osób niepełnosprawnych, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Dane naszego OPP: