Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Pracujemy na rzecz potrzebujących z Warmii i Mazur. Naszą misją i celem jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie nieodpłatne przekazywanie jej potrzebującym. Chcemy, aby nasi podopieczni stawali się samodzielni, dlatego prowadzimy warsztaty, szkolenia i kursy dla osób wykluczonych społecznie. Tworzymy miejsca pracy. Udowadniamy, że każdy może poprawić swój los.

Kilka słów o naszej organizacji:

Efekty naszych działań w 2018 roku:
- 2 366 ton - żywność przekazana potrzebującym
- 466 ton - żywność uratowana przed zmarnowaniem
- 12,3 mln zł - wartość przekazanej pomocy żywnościowej
- 53,6 tysięcy - osób objętych pomocą
- 249 - wspartych organizacji w regionie
- 622 osoby - objęte aktywizacją społeczną i zawodową
- 231 - warsztatów kulinarnych, dietetycznych, ekonomii społecznej

Dane naszego OPP: