Pracujemy na rzecz potrzebujących z Warmii i Mazur. Naszą misją i celem jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie nieodpłatne przekazywanie jej potrzebującym. Chcemy, aby nasi podopieczni stawali się samodzielni, dlatego prowadzimy warsztaty, szkolenia i kursy dla osób wykluczonych społecznie. Tworzymy miejsca pracy. Udowadniamy, że każdy może poprawić swój los.

Efekty naszej pracy w 2017 roku
2,5 tysiąca ton przekazanej żywności potrzebującym
544 tony żywności uratowanej przed wyrzuceniem na wysypisko śmieci
64 tysiące osób objętych pomocą
231 wspartych organizacji z Warmii i Mazur
10 mln zł - wartość przekazanej pomocy żywnościowej

Dane naszego OPP: