Kilka słów o naszej organizacji:

WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACENIA MOŻLIWOŚCI EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ TWORZENIA WARUNKÓW ICH PEŁNEGO ROZWOJU INTELEKTUALNEGO I FIZYCZNEGO.

Dane naszego OPP: