Kilka słów o naszej organizacji:

Geneza Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (MSPDiON) sięga roku 1991, kiedy to grupa rodziców osób niepełnosprawnych wsparta przez niewielkie grono osób znających się na rzeczy, powołała do życia Towarzystwo do walki z Kalectwem (TWK).

Dane naszego OPP: