Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo, lub ruchowo, oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, także pomoc ich rodzinom.

Dane naszego OPP: