Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,poprzez popularyzację muzyki i tańca ludowego, kształtowanie wrażliwości estetycznej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000028072
  • e-mail: zpitzam@interia.pl
  • Telefon: 846392021
  • Adres: UL. PARTYZANTÓW 13, 22-400 ZAMOŚĆ