Kilka słów o naszej organizacji:

a) działania na rzecz poprawy warunków uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych, b) wychowanie młodzieży poprzez naukę żeglowania, c\) wspieranie w podnoszeniu poziomu sportowego i przygotowaniach do osiągania jak najlepszych wyników sportowych, d) popularyzacja żeglarstwa i innych sportów wodnych, e) udział w ogólnopolskim życiu sportowym, f) podejmowanie, prowadzenie i rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie żeglarstwa, a także przystępowanie w tym zakresie do odpowiednich organizacji zagranicznych na zasadach członkostwa.

Dane naszego OPP: