Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc najbardziej potrzebującym działania na rzecz niepełnosprawnych ochrona i promocja zdrowia szerzenie poczucia odpowiedzialności społecznej pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

Dane naszego OPP: