Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a w szczególności: rozbudowy bazy lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: