Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym SALUS prowadzi od lat działania statutowe w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych, oraz ich rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Podopiecznymi naszej fundacji są

Dane naszego OPP: