Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: