Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM JEST WYZWALANIE INCJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO WZBOGACANIA MOŻLIWOŚCI EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Dane naszego OPP: