Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc i edukacja młodzieży poprzez organizowanie spotkań, zawodów sportowych, zakup żywności i przekazanie jej osobom potrzebującym

Dane naszego OPP: