Kilka słów o naszej organizacji:

Zarząd Fundacji Niepełnosprawnych „SANUS” zwraca się z gorącą prośbą do Państwa o wsparcie naszej Fundacji i mamy nadzieję, że znajdą się ludzie o wielkich sercach, którzy zechcą wspomóc naszych podopiecznych.
Celami Fundacji są:
- pomoc osobą niepełnosprawnym w podeszłym wieku,
- pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa,
- pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - uczącej się,
- wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego.

Dane naszego OPP: