Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP i głównym zakresem jego działania jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną w oparciu o zasady etyki Kościoła Katolickiego, podejmowanie i nieodpłatne prowadzenie działań pożytku publicznego oraz upowszechnianie i popularyzacja sportu.

Dane naszego OPP: