Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Wszystkie środki zebrane z 1% są przeznaczane wyłącznie na pomoc niepełnosprawnym.

Nasza strona www: www.cyrenejczyk.com

Kilka słów o naszej organizacji:

1. STYMULOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
2. ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA.
3. WSPIERANIE DUSZPASTERSTWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO.
4. POMOC MATERIALNA UDZIELANA OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNYM RUCHOWO.
5. ZAPEWNIENIE WYPOCZYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dane naszego OPP: