Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - również ofiar wypadków drogowych oraz tworzenie warunków do stymulacji ich rozwoju i wspieranie ich rodzin.

Dane naszego OPP: