Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA KOŁO W SKOSZYNIE JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM , UBOGIM , NIEPEŁNOSPRAWNYM W DUCHU PATRONA ŚW. BRATA ALBERTA.

Dane naszego OPP: