Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Dane naszego OPP: