Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w ich życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Dane naszego OPP: