Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Komitetu jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia opieki nad narodowym cmentarzem Stare Powązki w Warszawie, jak również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków Cmentarza Powązkowskiego.

Dane naszego OPP: