Kilka słów o naszej organizacji:

LICEUM AKADEMICKIE - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE TEMAT ZAJĘĆ PROPOGACJA I PRAKTYCZNE WDRAŻANIE IDEI SZKOŁY RYCERSKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI WYCHOWANIA MORALNEGO, ZAJĘĆ SPORTOWO - WOJSKOWYCH LICEUM AKADEMICKIE - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE TEMAT ZAJĘĆ PROPOGACJA I PRAKTYCZNE WDRAŻANIE IDEI SZKOŁY RYCERSKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI WYCHOWANIA MORALNEGO, ZAJĘĆ SPORTOWO - WOJSKOWYCH LICEUM AKADEMICKIE - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE TEMAT ZAJĘĆ PROPOGACJA I PRAKTYCZNE WDRAŻANIE IDEI SZKOŁY RYCERSKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI WYCHOWANIA MORALNEGO, ZAJĘĆ SPORTOWO - WOJSKOWYCH

Dane naszego OPP: