Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej, oświatowej oraz wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom, a także osobom chorym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dane naszego OPP: