Kilka słów o naszej organizacji:

Przeprowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pozarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP , organami samorządowymi i innymi podmiotami. Informowanie ludzi o istniejących zagrożeniach pozarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony. Uczestnictwo w zabezpieczeniu lokalnych imprez masowych.Ćwiczenia mające na celu przygotowanie strazakow do akcji z udziałem łodzi. Udział w ćwiczeniach obiektowych organizowanych przez gmine. Usuwanie miejscowych zagrożeń. Zabezpieczenie miejsc zdarzeń niebezpiecznych. Działania na rzecz ochrony środowiska. Działanie na rzecz ochrony życia , zdrowia , mienia i środowiska

Dane naszego OPP: