Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwój, szkolenie i popularyzacja sportu wśród młodzieży. Rozbudowa bazy do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej i innych dyscyplin.

Dane naszego OPP: