Kilka słów o naszej organizacji:

Wasz 1% to nasze całe życie. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu została założona przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. Ich doświadczenia życiowe są sprawcą ogromu uczuć życzliwości i cierpliwości, które od ponad dwudziestu lat pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Z Fundacją współpracuje grupa wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas spędzany w oddziałach, ale umożliwia także realizację celów statutowych Fundacji.

Dane naszego OPP: