Kilka słów o naszej organizacji:

prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie obiektów sportowych - organizacja festynu z okazji dnia dziecka dla miejscowej szkoły podstawowej i podopiecznych parafii katolickiej, zajęcia dla młodzieży w okresie wakacji. Konserwacja i naprawa kortów tenisowych, remonty i konserwacja domku klubowego, konserwacja i uzupełnienie trawników i krzewów. Tworzenie systemu informacji, propagowanie i ułatwianie indywidualnych form rekreacji poprzez udzielanie instruktażu i fachowego poradnictwa. Współpraca z innymi organizacjami i administracją lokalną.

Dane naszego OPP: