Kilka słów o naszej organizacji:

1 . udzielanie kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 2 . rozwój sprawności fizycznej i psychicznej osób z zaburzeniami psychicznymi 3 . poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi 4 . kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Dane naszego OPP: