Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000022761
  • e-mail: biurocent@op.pl
  • Adres: UL. JANOWICKA 9, 43-344 BIELSKO-BIAŁA