Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, politycznej, ekonomicznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej kobiet, promowanie kobiet wyróżniających się zawodowo, intelektualnie czy twórczo oraz propagowanie celów ZONTY międzynarodowej.

Dane naszego OPP: