Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych 0374 klasy od I-ej do III-ej oraz realizacja pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zamieszkujących na terenie miejscowości Sokolniki Mokre i miejscowości przyległych.

Dane naszego OPP: