Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie paczek żywnościowych, rozdawanych podopiecznym stowarzyszenia w czasie wieczerzy wigilijnej oraz zapomóg losowych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 2 . Prowadzenie działalności kulturalnej poprzez organizacje raz w tygodniu zajęć plastycznych dla utalentowanej młodzieży pod kierunkiem instruktora. 3 . Organizacja akcji letniej, obejmującej wyjazdy krajoznawcze, ogniska. 4 . Przygotowywanie występów artystycznych związanych tematycznie ze spotkaniami z okazji świąt, dnia matki. 5 . Inicjowanie, wspieranie i szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno- bytowych. 6 . Inicjowanie działań zmierzających do ułatwienia funkcjonowania i adaptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 7 . Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w sprawie potrzeb socjalno-bytowych. 8 . Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: