Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji dla tych dzieci, prowadzącej do ich jak największej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Dane naszego OPP: