Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Utworzenie biblioteki gromadzącej książki, periodyki i inne materiały dotyczące szeroko pojętej dziedziny ochrony środowiska życia i ekologii 2 ) Poszerzenie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej całego społeczeństwa poprzez udostępnianie zebranych materiałów i informacji, prelekcje, tworzenie kół zainteresowań itp. 3 ) Uczestnictwo we wszystkich typach działalności z dziedziny ochrony środowiska życia i ekologii.

Dane naszego OPP: