Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze statutem celem naszego Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: